Geodéziai felmérés
Tervezési alaptérkép készítése

Amennyiben építkezni szeretne, a földmérő a leendő építési területről és annak közvetlen környezetéről helyszíni geodéziai felmérés alapján tervezési alaptérképet készít. Ez az alapja az építész, építőmérnök vagy akár a kertépítő mérnök, tájépítész munkájának. A geodéziai felmérés telekhatár kitűzéssel kombinálható.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Épületfeltüntetés
Megépült építmény térképezése

Amint épülete, építménye elkészült, a használatbavételi engedély megszerzéséhez szüksége van földmérőre, hogy az elkészítse a földhivatali térképezéshez szükséges változási vázrajzot az építményről és záradékoltassa azt a területileg illetékes földhivatali osztállyal.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Épülettörlés
Elbontott építmény törlése az ingatlan-nyilvántartásból

Ha az ön lebontotta egy épületét, amely a földhivatali térképen szerepelt, akkor bontási engedély vagy hatósági bizonyítvány birtokában a néhai épületet törölni kell a nyilvántartásból.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Telekalakítások
Telekmegosztás, telekegyesítés, telekhatárrendezés, újraosztás

Amennyiben ingatlanának határaival kapcsolatban bármilyen jellegű változást szeretne a földhivatali térképen és az ingatlan-nyilvántartásban átvezettetni, akkor az önnel és az építésügyi hatósággal történő egyeztetést követően, egy helyszíni felmérés után a földmérő elkészíti a változás fajtájának megfelelő változási vázrajzot, záradékoltatja az illetékes földhivatali osztállyal, majd elkészíti a telekalakítás engedélyezéséhez (földhivatal, építésügyi hatóság, egyéb szakhatóságok) szükséges dokumentációt. Amennyiben ingatlana helyhez kötött joggal terhelt (szolgalmi jog, vezetékjog, stb.), a földmérő elvégzi az érintett jogosultakkal (általában közműszolgáltatók) a szükslges egyeztetéseket a szolgalmi jogok továbbvezetéséről. A telekalakítási munkákhoz az új, változott telekhatárok kitűzése is hozzátartozik.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Telekhatár kitűzése
Ingatlan határának kitűzése, kimérése

Ha ön szeretné tudni, hogy bekerítetlen ingatlanának hol vannak a határai, vagy ne adj Isten kisebb vitában állnak szomszédjával a telekhatárt illetően, akkor a megoldás az ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő megbízása. Tudni kell, hogy a telekhatárral kapcsolatos, folyamatban lévő peres eljárás esetén a kitűzés a bírósági eljárás végeztéig nem hajtható végre. A kitűzés időpontjáról a szomszédos ingatlanok tulajdonosait levélben értesíteni kell. A kitűzés helyszínén jegyzőkönyvet kell felvenni, majd a kitűzés végeztével a földmérőnek az illetékes földhivatali osztályhoz kitűzési dokumentációt kell bernyújtania.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Társasházi alaprajz készítése
Társasház alapításhoz, alapító okirat módosításához

Társasházi alaprajzok szintenkénti elkészítése rendelkezésre álló tervek vagy helyszíni felmérés alapján, az elkészített dokumentáció földhivatali vizsgálatának kezdeményezése.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Szolgalmi jog bejegyzése
Szolgalmi jogok bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok készítése

A különböző szolgalmi jogok alapításához szükséges változási vázrajz elkészítése és földhivatali záradékoltatása, amely szükséges az ügyvédi okirat elkészítéséhez, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez.

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!

Egyéb szolgáltatásaim:

  • épületek, építmények kitűzése
  • használati megosztás
  • a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földmérési feladatai
  • kisajátítási terv készítés
  • földtömegszámítás
  • megvalósulási térkép készítés

Részletes tájékoztatásért kérem HÍVJON!